POD 1 LẦN VOZOL ALIEN 5000

Giá: 280.000

POD 1 LẦN VOZOL ALIEN 5000

🫕 𝟻𝟶𝟶𝟶 ᴘᴜғғs
🍜 𝟷𝟺ᴍʟ ᴊᴜɪᴄᴇ
🥫 𝟻% ɴɪᴄᴏᴛɪɴᴇ
🥘 𝟷𝟼 ᴠị ᴄʜọɴ ʟọᴄ ʟạ ᴍắᴛ
🍲 ᴄổɴɢ sạᴄ ᴛʏᴘᴇ-ᴄ